Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego

Świadczymy usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw i legalizacji UDT podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz gaśnic przewoźnych.

Mogą Państwo liczyć na:

  • oznakowanie każdej gaśnicy - "Kontrolką gaśnicy",
  • wykonanie protokołu przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • doradztwo w rozmieszczeniu i doborze gaśnic,
  • wskazanie błędów bądź uchybień w rozmieszczeniu i ozakowaniu gaśnic,
  • naprawę uszkodzonych gaśnic.