Dokumnet Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokumnet sporządza się dla wszystkich zakładów przemysłowych, obiektów, stanowisk pracy itp. w obrębie, których istnieje ryzyko powstania mieszanin wybuchowych pary-powietrze, pyły-powietrze. Analiza zawiera szczegółowy opis stanowisk pracy, ocenę ryzyka, dane substancji, środki zapobiegające i ograniczające utworzeniu się atmosfer wybuchowych itp. Zapraszamy do współpracy.