Wykonujemy również kompleksowe usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w następującym zakresie:

- kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

- wykonywanie zadań służby BHP w firmach

- szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych

- szkolenia metodyczne i specjalistyczne 

- opracowywanie ocen ryzyka zawodowego

- przeprowadzanie postępowań wypadkowych

- audyty wewnętrzne w firmach w zakresie BHP

- sporządzanie planów BIOZ

- wykonywanie zadań służby BHP na placach budów

- przygotowywanie dokumentacji budowlanej do odbioru przez PINB, PIP, PIS i PSP