Czym jest CFD?
Nazwa CFD jest akronimem od zwrotu ang.
Computational Fluid Dynamics co w dosłownym tłumaczeniu oznacza obliczeniową mechanikę płynów.

Na dzień dzisiejszy programy oparte o mechanikę płynów to jedne z najbardziej złożonych programów inżynieryjnych o zaawansowanym systemie obliczeniowym. Zakładają one podzielenie pomieszczenia na setki lub tysiące elementarnych objętości, dla których rozwiązywane są numeryczne równania zasad zachowania masy, energii i pędu. Z punktu widzenia matematycznego są one skomplikowane i polegają na rozwiązywaniu cząstkowych równań różniczkowych czego wynikiem są m.in. rozkłady prędkości, ciśnienia, temperatury oraz innych interesujących nas parametrów.

Program FDS
Nasze symulacje wykonujemy w oparciu o model FDS (ang. Fire Dynamics Simulator), który w różnych formach rozwijany jest od ponad 25 lat.
Jest to model opracowany przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Silnik programu oparty jest na równiach Naviera-Stokesa, które są rozwiązywane dla setek a nawet milionów elementarnych objętości. FDS jest programem zatwierdzonym do stosowania przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.


Wykonywane usługi
Wachlarz wykonywanych świadczeń z zakresu symulacji pożarowych jest w zasadzie nieograniczony. Do najczęstszych usług wykonywanych przez naszą firmę należą:

  1. Analiza rozprzestrzeniania się zadymienia w dowolnym układzie pomieszczeń i przestrzeni.
  2. Weryfikacja założeń projektowych dotyczących wentylacji oddymiającej kanałowej oraz wentylacji strumieniowej.
  3. Prognozowanie zasięgu widzialności, temperatury oraz promieniowania podczas pożaru.
  4. Określanie czasów bezpiecznej ewakuacji.
  5. Weryfikacja skuteczności usuwania gazów np. tlenku węgla, gazu lpg itp. przez wentylację bytową.

Ponadto zapewniamy konsultacje ws. wentylacji pożarowych oraz wskazujemy możliwości poprawy wydajności systemu.