Wentylacja mechaniczna

Wykonuejmy próby odbiorcze systemów różnicowania ciśnień (wentylacji nadciśnieniowej) w zakresie:

a) Prędkości przepłwu powietrza
b) Różnicy ciśnień
c) Różnicy ciśnień netto
d) Siły otwierania drzwi

Ponado oferujemy Państwu usługi związane z konserwacją systemów nadciśnieniowych w zakresie określonym przez Polską Normę PN-EN 12101-6:2007 oraz producenta danego systemu. 

Pomiary wykonujemy przy użyciu kalibrowanych urządzeń zalecanych do stosowania przez Polską Normę.