Szanowni Państwo,

Przed wysłaniem zapytania ofertowego dotyczącego sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o zawarcie w nim poniższych informacji. Zwykle przyspiesza i ułatwia nam to wycenę takiego dokumentu.

  1. Powierzchnia użytkowa obiektu,
  2. Wysokość bądź liczba kondygnacji,
  3. Bardzo krótko opisać czym zajmuje się firma (prace biurowe, zakład chemiczny zajmujący się produkcją siarki konfekcjonowanej, centrum logistyczne, itp.),
  4. Posiadana dokumentacja (projekt budowlany, rzuty kondygnacji  budynku w formie elektroczninej- dowolnego formatu, rzuty w formie papierowej, inwentaryzacja, mapa terenu).

      Te wszystkie elementy wpływają na wycenę.


Z praktycznego punktu widzenia...

wygląda to następująco: w momencie kiedy zdecydują się Państwo na współpracę z nami, uzgadniamy odpowiadający obu stroną termin i umawiamy się na wizję lokalną. Polega ona na tym, że pojawiamy się w danym obiekcie i zbieramy dane na jego temat oraz na temat jego codziennego funkcjonowania. Jeżeli w obiekcie przeprowadzane są procesy technologiczne, zalecanym jest aby w lustracji uczestniczyła osoba posiadająca odpowiednią wiedzę. Zwykle są to zakładowi BHPowcy,  inspektorzy ppoż, administratorzy, główni elektrycy, technicy itp. Podczas takiego spotkania wymieniamy się informacjami. Na ogół to z naszej  strony pada więcej pytań. Ma to na celu dokładne zrozumenie zasad panujących w firmach czy zakładach, a następnie przygotowanie dokumnetu regulującego wszystkie kwestie przeciwpożarowe.


Czego można oczekiwać po naszych instrukcjach?

Przede wszystkim jakości. Nasze instrukcje robimy w oparciu o pozporządzenie MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów, który dokładnie reguluje zakres opracowania instrukcji. Kwestie, które nie zostały ujęte w polskich przepisach, bądź zostały opracowane w sposób niedoskonały, zastępujemy standardami amerykańskimi NFPA (National Fire Protection Association), które są honorowane i uznawane na całym świecie.