Pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne traktowane jest w myśl obowiązujących przepisów jako urządzenie przeciwpożarowe. W związku z tym należy je poddawać czynnością konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. Nasza firma wykonuje pomiary oraz konserwacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w oparciu o procedurę przeglądów zawartą w PN-EN 50172:2005 oraz PN-EN 1838:2005.